Proč se hrdě hlásíme ke jménu Kamrovec?

  “Nevím před kým utíkat, žádného nepřítele nevidím”,

  Těmito slovy se rytíř Kamrovec snažil povzbuzovat své věrné druhy při obraně města Tachova před husity. Rytíř Kamrovec se vyznačoval mimořádnou statečností. Patřil k rodu rytířů Kamberských z Kamberka. Narodil se 1.7.1395 v Kamberku a zemřel 11.8.1427 v Tachově. Byl též nazýván rytířem statečným a zbožným.

  Husité jemu i jeho posádce o 50 mužích bránících Tachov přísahali smrt. Dne 11.8.1427 do hradeb prokopali otvory a těmi pronikli do města. Tam na ulici zabili řečeného Kamrovce i s jeho padesáti druhy.

  Na paměť řeže, která se toho dne stala v uličce pod penzionem, se tato jmenuje Krvavá. Zde padl zbožný rytíř Kamrovec i s hrstkou nejvěrnějších druhů.

  Bezmála po 600 letech bude jméno tohoto tachovského hrdiny znít v místech, kde za naše město položil svůj rytířský život.

Tachov má ve své slavné historii svého hrdinu, který za něj položil život.